مدرسه ، آموزش و پرورش                        

 

در رادرتال و ولسوالی های سرحدی نزدیک هر دومدرسه وجود دارد مدارس ابتدایی برای 6 تا 10 سال، و همچنین مدارس متوسطه برائ 10 سال به بالا. انتخاب مدارس:

 

- Grundschule Annastraße: http:// www.ggs-annastrasse-koeln.de

- Europaschule www.europaschulekoeln.de

برای کودکان 1 تا 6 سال، کودکستان، مهد و گروه های بازی وجود دارد:

- http://www.kirche-raderthal.de/kita.php

 

اطلاعات در مورد دوره های زبان برای جوانان و بزرگسالان می توان در این  سایت در زیر       

 "لینک ها و اطلاعات" پیدا کونید.                                                                             

 

در جستجو برای دوره های زبان در شبکه " ما در رادرتال"  میتوانید کمک بگیرید. این شبکه به شما در هنگام برقراری ارتباط با مدارس، به مذاکرات همراه پدر و مادر یا کنفرانس های اولیا و مربیان      همرائ میکند و همراهئ با مشق شب و دیگر افراد مدرسه دارد.