خرید٫ خوردن و نوشیدن  

 

 

 به خیابانه  بونر اشتراسه ودرخیابان برولر اشتراسه                                           در رادرتال

سوپر مارکت ها وجود دارد ، که به راحتی می توانید با اتوبوس و با پای پیاده در انجا رسید.         

برای خرید در غیر این صورت در حدود 25 دقیقه با اتوبوس 132 و یا 133 می توانید نیز در مرکز شهرکلن برای خرید رفت.                                                                                     

 

در مجاور محل منطقه کلتنبرگ در کلتنبرگ گرتل  بازار هفتگی روزهای چهارشنبه  و شنبه از       ساعت   ۱۳ -۷ مواد غذایی و لباس ارزان به فروش میرسد.                                              

" شبکه ما " در خرید همراه شما است، همچنین به راهنمایی غذایی سالم و   پخت و پز غذا را نشان   مئ دهد.ازغذا خوردنه  مشترک به عنوان یک  تجربه خوب و یک لحظه برائ اشناه شودن فراهم مئ  سازد.